Základní umělecká škola Buštěhrad

Školné

Úplata žáků pro školní rok 2016/2017

I. pololetí od 1.9.2016 do 31.1.2017

Úplata je vypočtena na základě vyhlášky 71/2005 § 8 odd. 1, 2ab a 3,4 školského zákona. Délka vyučovacích hodin se řídí platnými UP.

Základní studium pro žáky od 5 let do 14 let I. stupně a od 14 let do 18 let II. stupně

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
Hudební obor/HO
hudební nástroj - hlavní předmět
276,- 1 380,- 2 760,- 1 hod./45 min.
Hudební obor/HO
hudební nástroj - vedlejší předmět
138,- 690,- 1 380,- 1/2 hod./25 min.
Výtvarný obor/VO 250,- 1 250,- 2 500,- 3 hod./135 min.
Taneční obor/TO 230,- 1 150,- 2 300,- 3 hod./135 min.

Přípravky

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
PHV - skupinové 220,- 1 100,-   1 hod./45 min.
PHV - skupinka -     1 hod./45 min.
PHV celkem   1 100,-    
PVV 180,- 900,- 1 800,- 3 hod./135 min.
PTV 150,- 750,- 1 500,- 1 hod./45 min.

Oddělení pro dospělé - od 18 let a více let - I. až IV. ročník

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.

Dospělí - jen studium dospělých - z toho žáci SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV (denní forma vzdělávání)

pro všechny obory 300,- 1 500,- 3 000,- 1 hod./45 min.

Dospělí - jen studium dospělých z toho žáci SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV (denní forma vzdělávání)

pro všechny obory 150,- 750,- 1 500,- 1/2 hod./25 min.

Dospělí

pro všechny obory 1 400,- 7 000,- 14 000,- 1hod./45 min.

Dospělí

pro všechny obory 700,- 3 500,- 7 000,- 1/2 hod./25 min.

Úplata žáků se hradí  pololetně a to vždy do 15-tého  dne v měsíci nového pololetí ( tj. do 15.9.

a 15.2. daného roku).

Platba probíhá převodním příkazem na č. účtu školy 0387811309/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte, konstantní symbol: 0558

V Buštěhradě dne 1.9.2016
Bohumír Bednář, ředitel ZUŠ


Menu

O studiu

Procvičování not

O naší škole

Kontakty

Adresa:
Hradní 3, 273 43 Buštěhrad
okres Kladno

Tel./fax: 312 250 355

E-mail: info@zusbustehrad.cz

Kontakty »