Základní umělecká škola Buštěhrad

Školné

Školné pro školní rok 2018/2019

I. pololetí od 3.9.2018 do 31.1.2019

II. pololetí od 4.2.2019 do 28.6.2019

Úplata je vypočtena na základě vyhlášky 71/2005 § 8 odd. 1, 2ab a 3,4 školského zákona. Délka vyučovacích hodin se řídí platnými UP.

Základní studium I. a II. stupně pro žáky od 5 let do 14 let I. stupně a od 14 let do 18 let II. stupně

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
Hudební obor/HO
hudební nástroj - hlavní předmět
- 1 600,- 3 200,- 1 hod./45 min.
Výtvarný obor/VO - 1 350,- 2 700,- 2 hod./90 min.
Taneční obor/TO - 1 250,- 2 500,- 3 hod./135 min.

Přípravky

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
PHV - skupinové - 900,- 1800,- 1 hod./45 min.
PHV - skupinka - 900,- 1800,. 1 hod./45 min.
PVV - 1 200.- 2 400,- 2 hod./90 min.
PTV - 1 100,- 2 200,- 1 hod./45 min.

Oddělení pro dospělé - od 18 let a více let - I. až IV. ročník

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.

Studium pro dospělé žáky studující - jen studium dospělých - z toho žáci SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV (denní forma vzdělávání)

pro všechny obory - dle základ.studia I.a II. stupně dle základ.studia I. a II. stupně  

Studium pro dospělé

HO - 7 000- 14 000,- 1 hod./45 min.
VO - 5 250.- 10 500,- 2 hod./90 min.
TO - 4 000- 8 000,- 1 hod./45 min.

Úplata žáků se hradí  pololetně a to I.pololetí do 18.6.2018, II. pololetí do 15.2. 2019

 

Platba probíhá převodním příkazem na č. účtu školy 0387811309/0800, variabilní symbol je uveden v e-mailu, který rodiče obdrží od školy v dostatečném předstihu.

V Buštěhradě dne 1.3.2018
Martin Fila, ředitel ZUŠ


Menu

O studiu

Procvičování not

O naší škole

Kontakty

Adresa:
Hradní 3, 273 43 Buštěhrad
okres Kladno

Tel./fax: 312 250 355

E-mail: info@zusbustehrad.cz

Kontakty »