Základní umělecká škola Buštěhrad

Základní údaje o ZUŠ Buštěhrad

Kontaktní informace

Adresa: Hradní 3, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno

Tel./fax: 312 250 355

E-mail: zusbustehrad@volny.cz

E-mail: zusbustehrad@volny.cz

Identifikátor školy: 600 044 602

IZO: 102 114 269

IČ: 48705578

DIČ: CZ48705578

Bankovní účet: 0387811309/800

 

Právní forma, zřizovatel

Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt)

Zřizovatel: město Buštěhrad

Odloučená pracoviště: Brandýsek, Hřebeč (v prostorách ZŠ)

Kapacita, počet žáků

Maximální kapacita školy: 256 žáků ( 200 žáků v hudebním oboru, 56 žáků  v ostatních oborech)

Studijní obory: hudební, výtvarný, taneční

Počet žáků v oborech ke 30. září 2015:

Hudební obor
základní studium I. stupeň 200
základní studium II. stupeň 17
studium pro dospělé 0
PHV 14
celkem 200
Výtvarný obor
základní studium I. stupeň 21
základní studium II. stupeň 2
studium pro dospělé 0
PVV 1 a PVV 2 12
celkem 35
Taneční obor
základní studium I. stupeň 18
základní studium II. stupeň 0
studium pro dospělé 0
PTV 6
celkem 24
celkem žáků v ZUŠ Buštěhrad 259

Personální obsazení

Počet učitelů: 17 (včetně ředitele školy)

Ředitel školy jmenovaný MěU Buštěhrad: MgA.Martin Fila

Účetní: Ivana Hlavová

Školník: Jiřina Víšková

 


Menu

O studiu

Procvičování not

O naší škole

Kontakty

Adresa:
Hradní 3, 273 43 Buštěhrad
okres Kladno

Tel./fax: 312 250 355

E-mail: info@zusbustehrad.cz

Kontakty »