Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Základní umělecká škola Buštěhrad

Budova ZUŠ Buštěhrad [nové okno]

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Buštěhrad.

Naše škola nabízí možnost vzdělávání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

Rádi Vás u nás přivítáme na některém z koncertů a vystoupení žáků, které pořádáme pro veřejnost. Pravidelné koncerty jsou spojeny s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

Termíny naleznete v kalendáři akcí.

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte a kontaktujte nás.


Novinky v ZUŠce

Provoz školy v nouzovém stavu od 25. listopadu

Milí rodiče a žáci,

z aktuálních pokynů MŠMT vyplývá, že od středy 25. 11. můžeme obnovit individuální prezenční výuku hudebního oboru. Kdo nemůže z jakéhokoliv důvodu navštěvovat ZUŠ, může až do odvolání studovat distančně. Výuka hudební nauky pokračuje dálkově přes ZOOM Meeting. 

Orchestry, soubory a pěvecký sbor se zatím konat nebudou. 

Výtvarný a taneční obor pokračují dálkově.

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se na setkání!

 

Instrukce MŠMT:

Je umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. 

  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  • —Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

—Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, osoby

zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

—

 

30. 10. 2020

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík