Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Hudební obor

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

 • hra na klavír
 • hra na housle
 • hra na violoncello
 • hra na trubku
 • hra na pozoun
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na zobcovou a příčnou flétnu
 • hra na hoboj
 • hra na kytaru
 • hra na bicí nástroje
 • hra na akordeon
 • zpěv

Do přípravného hudebního oboru (PHV1) jsou přijímáni žáci na základě přijímacích zkoušek ve věku od 5 let.

Šestiletí žáci jsou zařazeni do přípravného hudebního oboru (PHV2) a navštěvují výuku hudební nauky i hru na nástroj.

Od 7 let navštěvují 1. ročník I. stupně hudebního oboru ZUŠ.

Od čtvrtého ročníku jsou pro všechny žáky hudebního oboru povinně volitelné předměty pěvecký sbor, orchestr nebo komorní hra. Žáci, kterým se tyto předměty částečně časově kryjí s hudební naukou, docházejí do sboru a orchestru pouze na jednu hodinu.

Délka studia

 • I. stupeň studia od 1. do 7. ročníku
 • II. stupeň studia od 1. do 4. ročníku
 • Oddělení pro dospělé od 18 let věku žáka 1. až 4. ročník.

Hudební nauka - I. pololetí šk. r. 2018-2019

Platí od 3.9.2018

Vyučující paní učitelka Petra Červinková - 1.A, 1.B, a 2. roč. a konzultace žáků indiv. studia HN (mob. 720 759 756)

Vyučující sl. učitelka DiS. Adéla Lukšíková - 3., 4., a 5. roč. (tel. 776 174 292)

1. roč. sk. A 14.00 hod. - 14.45 hod. (45 min.) úterý v č. 1
1. roč. sk. B 14.00 hod. - 14.45 hod. (45 min.) čtvrtek v č. 1
2. roč. 13.30 hod. - 14.15 hod. (45 min.) středa v č. 1
3. roč. 14.20 hod. - 15.05 hod. (45 min.) středa v č. 1
4. roč. 15.10 hod. - 15.55 hod. (45 min.) středa v č. 1
5. roč. 16.00 hod. - 16.45 hod. (45 min.) středa v č. 1
Konzultace indiv. studia HN 16.30 hod. - 17.15 hod. (45 min.) čtvrtek v č. 1
Hudební nauka - Brandýsek 15.30 hod. - 16.15 hod. (45 min.) čtvrtek

LPřípravná hudební výchova (PHV)

Vyučující paní učitelka Petra Červinková  (tel. 720 759 756)

 PHV 13.10 hod. - 13.55 hod. (45min.) úterý v č. 1
 PHV 13.10 hod. - 13.55 hod. (45 min.) čtvrtek v č. 1

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor se z kapacitních důvodů částečně kryje s HN 4. a 5. ročníku.

4. a 5. ročníky navštěvují pouze 1 hod. sboru.

Sbormistryně Mgr. Soňa Macháčková (tel. 725 591 901)

Pěvecký sbor ZUŠ Buštěhrad 15.10 hod. - 16.40 hod. (90 min.) středa sál školy I. patro

Orchestr

Orchestr vede pan učitel BcA. Petr Vaněk (tel. 731 517 042)

Orchestr ZUŠ Buštěhrad 16.50 hod. - 18.20 hod.  (90 min.) středa sál školy I. patro

Flétnový soubor

Soubor vede paní uč. Lenka Musilová dipl. um. (tel. 603 329 392)

Flétnový soubor 16.20 hod. - 17.05 hod. (45 min.)   čtvrtek ZŠ Brandýsek

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík