Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

O škole

Právní forma, zřizovatel

Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt)

Zřizovatel: město Buštěhrad

Místa dalšího vzdělávání: 

Zámek Buštěhrad, Brandýsek a Hřebeč (v prostorách ZŠ)

Kapacita, počet žáků

Maximální kapacita školy: 308 žáků

Studijní obory: hudební, výtvarný, taneční

Počet žáků v oborech k 30. 9. 2018 je 308

Hudební obor
základní studium I. stupeň 191
základní studium II. stupeň 18
studium pro dospělé 0
PHV 21
celkem 230
Výtvarný obor
základní studium I. stupeň 32
základní studium II. stupeň 2
studium pro dospělé 0
PVV 1 a PVV 2 9
celkem 43
Taneční obor
základní studium I. stupeň 19
základní studium II. stupeň 1
studium pro dospělé 0
PTV 15
celkem 35
celkem žáků v ZUŠ Buštěhrad 308

Personální obsazení

Počet učitelů: 22 (včetně ředitele školy)

Ředitel školy: MgA. Martin Fila

Statutární zástupce ředitele: Marcela Zilvarová DiS.

Účetní: Ivana Hlavová

Školník: Jiřina Víšková

Z historie školy

Založit hudební školu v Buštěhradě plánovala rada města už v roce 1936. Škola byla otevřena 1. března 1940 nejprve jako Městská hudební škola Buštěhrad. Zakladatelem školy a zároveň prvním ředitelem byl K. V. Vacek, který zde do té doby provozoval soukromou hudební školu. K. V. Vacek později vyučoval na pražské konzervatoři a stál u zrodu konzervatoře v Plzni. Po ukončení činnosti Městské hudební školy 10. února 1942 Zemským úřadem v Praze, působil v Buštěhradě spolek Městská hudba Buštěhrad.

1. 2. 1950 se naše škola stala na několik let pobočkou Městského hudebního ústavu v Kladně. Samostatnost získala 1. 9. 1957. V roce 1961 se název změnil na Lidovou školou umění. Název Základní umělecká škola se používá od roku 1990. 

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík