Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

O škole

Právní forma, zřizovatel

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: město Buštěhrad

Pobočky: Zámek Buštěhrad, Brandýsek a Hřebeč (v prostorách ZŠ)

Kapacita, počet žáků

Maximální kapacita školy: 308 žáků

Studijní obory: hudební, výtvarný, taneční

Počet žáků v oborech k 30. 9. 2018 je 308

Hudební obor
základní studium I. stupeň 191
základní studium II. stupeň 18
studium pro dospělé 0
PHV 21
celkem 230
Výtvarný obor
základní studium I. stupeň 32
základní studium II. stupeň 2
studium pro dospělé 0
PVV 1 a PVV 2 9
celkem 43
Taneční obor
základní studium I. stupeň 19
základní studium II. stupeň 1
studium pro dospělé 0
PTV 15
celkem 35
celkový počet žáků v ZUŠ Buštěhrad 308

Personální obsazení

Počet učitelů: 22 (včetně ředitele školy)

Ředitel školy: MgA. Martin Fila

Statutární zástupce ředitele: Marcela Zilvarová DiS.

Personálně ekonomický pracovník: Ivana Hlavová

Školník: Jiřina Víšková

Z historie školy

Založit hudební školu v Buštěhradě plánovala rada města už v roce 1936. Škola byla otevřena 1. března 1940 nejprve jako Městská hudební škola Buštěhrad. Zakladatelem školy a zároveň prvním ředitelem byl K. V. Vacek, který zde do té doby provozoval soukromou hudební školu. K. V. Vacek později vyučoval na pražské konzervatoři, kde byl zástupcem ředitele Václava Holzknechta. Po ukončení činnosti Městské hudební školy 10. února 1942 Zemským úřadem v Praze, působil v Buštěhradě spolek Městská hudba Buštěhrad.

1. 2. 1950 se naše škola stala na několik let pobočkou Městského hudebního ústavu v Kladně. Samostatnost získala 1. 9. 1957. V roce 1961 se název změnil na Lidovou školou umění. Název Základní umělecká škola se používá od roku 1990. 

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík