Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

O škole

Právní forma, zřizovatel

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: město Buštěhrad

Pobočky: Zámek Buštěhrad, Kostel Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě, Brandýsek, Hřebeč, Libochovičky a Středokluky

Kapacita, počet žáků

Maximální povolená kapacita školy: 400 žáků

Studijní obory: hudební, výtvarný, taneční

 

Personální obsazení

Počet učitelů: 29 (včetně ředitele školy)

Ředitel školy: MgA. Martin Fila

Zástupce ředitele: Marcela Zilvarová DiS.

Personálně ekonomický pracovník: Ivana Hlavová

Školník: Karel Zach

Úklid: Miroslava Ottlová

Z historie školy

Založit hudební školu v Buštěhradě plánovala rada města už v roce 1936. Škola byla otevřena 1. března 1940 nejprve jako Městská hudební škola Buštěhrad. 

Městskou hudební školu založili pánové Karel Vacek s Josefem Velcem st., kteří si přivedli své soukromé žáky. Díky archívu a pamětníkům se nám podařilo objevit nejen dobové fotografie, žádosti školy, plakáty z koncertů žáků včetně programů, závěrečná vysvědčení, ale také zákaz činnosti z února 1942. Škola se proti tomuto zákazu odvolala a fyzicky skončila až v červnu téhož roku. V úterý 9. 6. vtrhly jednotky SS do Lidic. V noci z 9. 6. na 10. 6. byly do Buštěhradu vyváženy předměty, hospodářské stroje a zvířata z vyrabovaných lidických domů. Zámek, kde Městská hudební škola působila, obsadili němečtí vojáci, vše muselo být ihned vyklizeno. Protože škola ještě neměla oficiálně uznaný statut, učitelé a žáci byli okamžitě vyhnáni. V týdnu, kdy se odehrála tragédie v Lidicích, ukončila Městská hudební škola definitivně činnost na Buštěhradském zámku. Výuka se přesunula k jednotlivým učitelům do jejich domácností. Veřejné akce a vystoupení žáků poté pořádal spolek Městská hudba a pěvecký sbor Buštěhrad, který se ve svých stanovách zavázal ke kulturní činnosti a hudební výchově dětí. Od r. 1947 probíhaly přípravy ke znovuotevření hudební školy v Buštěhradě. Stalo se tak 1. února 1950, kdy byla v buštěhradském zámku zřízena pobočka Městského hudebního ústavu v Kladně. Tehdy se přihlásilo 35 žáků.  Samostatnost škola získala 1. 9. 1957. V roce 1961 se název změnil na Lidovou školou umění. Název Základní umělecká škola se používá od roku 1990. 

 

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík