Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Školné

Školné pro školní rok 2021/2022

  • I. pololetí od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022
  • II. pololetí od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022

Úplata je vypočtena podle vyhlášky č. 71/2005 § 8 a není částkou za vyučovací hodinu, ale příspěvkem na provozní náklady školy.

Úplata žáků se hradí  pololetně.

Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem se splatností: 

  • I. pololetí do 12. 7. 2021
  • II. pololetí do 31. 1. 2022

Číslo účtu: 0387811309/0800

Základní studium pro žáky:

od 5 let do 14 let - I. stupeň

od 14 let do 18 let II. stupeň

obory měsíčně za pololetí celkem/rok
Hudební obor/HO
hra na hudební nástroj/zpěv
- 1 760 Kč 3 520 Kč
HO hra na hudební nástroj/zpěv - rozšířené studium - 1900 Kč 3800 Kč
Výtvarný obor/VO - 1 480 Kč 2 960 Kč
Taneční obor/TO - 1 375 Kč 2 750 Kč

Přípravky - pro žáky ve věku 5 a 6 let

obory měsíčně za pololetí celkem/rok
Přípravné studium obecné (jen hudební nauka) - 1 000 Kč 2 000 Kč
Přípravné studium hry na nástroj (PHV1 a PHV2) - 1 500 Kč 3 000 Kč
PVV - 1 320 Kč 2 640 Kč
PTV - 1 260 Kč 2 520 Kč

Oddělení pro dospělé - od 18 let a více - I. až IV. ročník

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.

Studium pro dospělé žáky studující - žáci SŠ a VŠ (naši kmenoví žáci)

pro všechny obory - dle základ.studia I.a II. stupně dle základ.studia I. a II. stupně  

Studium pro dospělé 

HO - 5 000 Kč 10 000 Kč 1 hod./45 min.
VO - 5 250 Kč 10 500 Kč 2 hod./90 min.
TO - 4 000 Kč 8 000 Kč 1 hod./45 min.

V Buštěhradě dne 12. 5. 2021
MgA. Martin Fila - ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík