Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Školné

Školné pro školní rok 2022/2023

  • I. pololetí od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023
  • II. pololetí od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023

Úplata je vypočtena podle vyhlášky č. 71/2005 § 8 a není částkou za vyučovací hodiny, ale příspěvkem na provozní náklady školy.

Úplata žáků se hradí  pololetně.

Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem se splatností: 

  • I. pololetí do 27. 6. 2022 (nově přijatí žáci do 31. 7. 2022)
  • II. pololetí do 31. 1. 2023

Číslo účtu: 0387811309/0800

Základní studium pro žáky:

od 5 let do 14 let - I. stupeň

od 14 let do 18 let II. stupeň

obory měsíčně za pololetí celkem/rok
Hudební obor/HO
hra na hudební nástroj/zpěv
- 1 910 Kč 3 820 Kč
HO hra na hudební nástroj/zpěv - rozšířené studium - 1 920 Kč 3 840 Kč
HO hra na hudební nástroj/zpěv - skupinová výuka - 1 000 Kč 2 000 Kč
Výtvarný obor/VO - 1 610 Kč 3 220 Kč
Taneční obor/TO - 1 510 Kč 3 020 Kč

Přípravky - pro žáky ve věku 5 a 6 let

obory měsíčně za pololetí celkem/rok
HO - přípravné studium obecné (hud. nauka) - 1 100 Kč 2 200 Kč
HO - přípravné studium hry na nástroj (PHV1 a PHV2) - 1 600 Kč 3 200 Kč
VO - 1 400 Kč 2 800 Kč
TO - 1 300 Kč 2 600 Kč

Oddělení pro dospělé - od 18 let a více - I. až IV. ročník

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.

Studium pro dospělé žáky studující - žáci SŠ a VŠ (naši kmenoví žáci)

pro všechny obory - stejně jako studium I. a II. stupně stejně jako studium I. a II. stupně  

Studium pro dospělé 

HO - 5 000 Kč 10 000 Kč 1 hod./45 min.
VO - 6 500 Kč 13 000 Kč 2 hod./90 min.
TO - 5 000 Kč 10 000 Kč 1 hod./45 min.

V Buštěhradě dne 16. 5. 2022
MgA. Martin Fila - ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík