Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Školné

Školné pro školní rok 2019/2020

I. pololetí od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020

II. pololetí od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020

Úplata je vypočtena podle vyhlášky č. 71/2005 § 8 a není částkou za vyučovací hodinu, ale příspěvkem na provozní náklady školy.

Úplata žáků se hradí  pololetně.

Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem se splatností: 

I. pololetí do 10. 6. 2019

II. pololetí do 31. 1. 2020

Číslo účtu: 0387811309/0800

Základní studium pro žáky:

od 5 let do 14 let - I. stupeň

od 14 let do 18 let II. stupeň

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
Hudební obor/HO
hudební nástroj - hlavní předmět
- 1 760,- 3 520,- 1 hod./45 min.
Výtvarný obor/VO - 1 480,- 2 960,- 3 hod./135 min.
Taneční obor/TO - 1 375,- 2 750,- 3 hod./135 min.

Přípravky

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.
PHV1 pro žáky pětileté - 1 000,- 2 000,- 1 hod./45 min.
Přípravné studium hry na nástroj (PHV2) - 1 500,- 3 000,- 1 hod./25 min.
PVV - 1 320,- 2 640,- 1 hod./45 min.
PTV - 1 260,- 2 520,- 1 hod./45 min.

Oddělení pro dospělé - od 18 let a více - I. až IV. ročník

obory měsíčně za pololetí celkem/rok vyuč. hod.

Studium pro dospělé žáky studující - žáci SŠ a VŠ (denní forma vzdělávání)

pro všechny obory - dle základ.studia I.a II. stupně dle základ.studia I. a II. stupně  

Studium pro dospělé 

HO - 7 000,- 14 000,- 1 hod./45 min.
VO - 5 250,- 10 500,- 2 hod./90 min.
TO - 4 000,- 8 000,- 1 hod./45 min.

V Buštěhradě dne 14. 5. 2019
MgA. Martin Fila - ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík