Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Echo ZUŠ 1-19/20

1. 10. 2019

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č.10/2019, Martin Fila

Prázdniny rychle utekly a my jsme opět na prahu nového školního roku. To je čas k zamyšlení a ke zhodnocení. Největší překážkou v našem rozvoji je stále omezená kapacita školy. Přestože úspěšně vyřízená žádost o navýšení kapacity před 2 lety o 52 žáků nám pomohla otevřít výuku hry na nové hudební nástroje, poptávka po studiu stále vysoce převyšuje naše možnosti. Letos se přihlásilo 94 uchazečů, což bylo o 25% víc než v loňském roce. Přijali jsme 47 nových žáků.

O prázdninách se u nás konaly menší stavební úpravy v interiéru školy, které případné další navýšení umožní. Po letech odkládání konečně došlo k odkopání jižní strany budovy, do které silně zatékalo. Pánové z technických služeb, nám zmenšili a zrekonstruovali velmi nevábnou a nepopulární místnost – nyní krásnou učebnu. Vedle brzy vznikne další třída pro individuální výuku. Velké poděkování patří Městu Buštěhrad za podporu a snahu vyjít našim plánům vstříc.

Nejvýznamnější události v uplynulém školním roce

 • V září jsme spustili nové webové stránky, které nám vytvořila paní Dana Heráňová
 • Spolupráce s paní Monikou Žitníkovou, která se stala výhradní fotografkou ZUŠ Buštěhrad
 • Ve škole jsme přivítali nové pedagogy. Pana Josefa Matějku, sólo trumpetistu orchestru armády ČR a paní Zuzanu Haraštovou, která je absolventkou VŠMU v Bratislavě. Škola má poprvé v historii plně kvalifikovaného vyučujícího ve hře na akordeon
 • Paní Soňa Macháčková se ujala vedení školního pěveckého sboru
 • Na pobočce v Brandýsku jsme zahájili výuku klavíru, hudební nauky a založili flétnový soubor, děti proto nemusí dojíždět každý týden do Buštěhradu
 • Objev fotografie Městské hudební školy Buštěhrad rozpoutal pátrání o její historii a naskytla se otázka, zda tuto školu nepovažovat jako předchůdce ZUŠ Buštěhrad
 • 18. 10. se konal koncert ke 100. výročí založení Československé republiky
 • 24. 11. jsme se podíleli na oslavách 20. výročí DPS Buštěhrad
 • 30. 11. – 2.12.  rozsvícení vánočního stromu v Buštěhradě, Brandýsku, Hostouni a ve Cvrčovicích
 • Od ledna 2019 máme v Buštěhradském zpravodaji novou nepravidelnou rubriku „Dnes se Vám představí…“
 • Zahájili jsme postupnou výměnu interiérových dveří za historické
 • Na konci března se konal Jarní koncert v cyklu KPH, kde vystoupili žáci ZUŠ se svými rodiči a učiteli
 • Hlavním projektem celého školního roku se stal koncert v zámecké Sýpce, kde společně vystoupily naše soubory s orchestry ze ZUŠ Jižní město v Praze
 • 24. 5. Noc kostelů (vystoupení žáků ZUŠ od 18:00 v kostele Povýšení sv. Kříže)
 • 1. června jsme společně s buštěhradským Pelíškem pořádali oslavy Dne dětí

Přehled vystoupení ZUŠ Buštěhrad v uplynulém školním roce:

 • 16 koncertů žáků hudebního oboru spojených s výstavami výtvarného oboru
 • 4 vystoupení tanečního oddělení
 • Hudební doprovody na rozsvícení vánočního stromu v Buštěhradě, v Brandýsku, v Hostouni a ve Cvrčovicích
 • Vítání občánků v Buštěhradě, v Hostouni a v Brandýsku

MgA. Martin Fila

ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík