Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

ECHO ZUŠ - 4/5-19/20

1. 5. 2020

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č. 4 - 5/2020, Martin Fila

Přestože jsme před 10 lety slavili teprve 60. výročí naší školy, v posledním únorovém týdnu jsme zahájili oslavy 80 let ZUŠ Buštěhrad. Jak je to možné?

Změnu nastartoval objev fotografie Městské hudební školy z r. 1940, kde bylo společně vyfoceno přes 80 žáků. Po jejím zveřejnění v BZ na podzim r. 2018 se rozpoutalo pátrání po okolnostech jejího vzniku.

Společně s kronikářem J. Perglem a mnoha pamětníky – bývalými žáky, kteří se nám přihlásili, jsme získali spoustu užitečných informací. V Okresnímu archívu v Kladně, kam jsme společně s panem Perglem ihned zavítali, se nám otevřela historie první buštěhradské hudební instituce, která byla na svou dobu velmi činorodá. Je téměř zázrak, že je zřizování této školy a její následná dvouletá činnost velmi dobře zdokumentovaná a neupadne tak v zapomnění.

Složka kterou jsme v archívu našli je mnohem obsáhlejší než svazek LŠU Buštěhrad od r. 1950.  Městskou hudební školu založili pánové Karel Vacek s Josefem Velcem st., kteří si přivedli své soukromé žáky. Díky archívu a pamětníkům se nám podařilo objevit nejen dobové fotografie, žádosti školy, plakáty z koncertů žáků včetně programů, jedno závěrečné vysvědčení, ale také zákaz činnosti z února 1942. Škola se proti tomuto zákazu odvolala a fyzicky skončila až v červnu téhož roku.

V úterý 9. 6. vtrhly jednotky SS do Lidic. V noci z 9. 6. na 10. 6. byly do Buštěhradu vyváženy předměty, hospodářské stroje a zvířata z vyrabovaných lidických domů. „Zámek, kde Městská hudební škola působila, obsadili němečtí vojáci, vše muselo být okamžitě vyklizeno… Protože škola ještě neměla oficiálně uznaný statut, učitelé a žáci byli okamžitě vyhnáni“ … vypráví pan Josef Hofman, očitý svědek, který školu navštěvoval společně se svým bratrem. Oba jsou zachyceni na objevené fotografii sedící v první řadě.

V týdnu kdy se odehrála tragédie v Lidicích, ukončila Městská hudební škola definitivně činnost na Buštěhradském zámku. Výuka se přesunula k jednotlivým učitelům do jejich domácností. Veřejné akce a vystoupení žáků poté pořádal spolek Městská hudba a pěvecký sbor Buštěhrad, který se ve svých stanovách zavázal ke kulturní činnosti a hudební výchově dětí. Od r. 1947 probíhaly přípravy ke znovuotevření hudební školy v Buštěhradě. Stalo se tak až v r. 1950,  přihlásilo se 35 žáků.

Doposud se vznik naší školy datoval k 1. únoru 1950, kdy byla v buštěhradském zámku zřízena pobočka Městského hudebního ústavu v Kladně. Z objevených skutečností vyplynulo, že změna v počítání doby vzniku je oprávněná a setkala se s kladným ohlasem jak u zřizovatele tak mezi zaměstnanci naší školy.

Vzdáváme tímto poctu zakladatelům hudebního školství v Buštěhradě, kteří se snažili vést děti k hudbě  během pohnutých let druhé světové války.

  • Na besedě k výročí, která se konala 3. března na buštěhradském zámku, jsme s Jaroslavem Perglem představili výsledky našeho ročního pátrání. Přivítali jsme vzácné hosty - děti zakladatele Velce – Marii Horovou s Josefem Velcem a bývalého žáka Městské hudební školy Františka Hofmana. Besedu ozdobila vystoupením kytaristka Eliška Dedková, naše nová učitelka. Následovala videoprezentace, kterou okořenil svými vědomostmi Jaroslav Pergl. Zavedl nás vyprávěním do čtyřicátých let 20. století a přiblížil nám z dnešního pohledu neuvěřitelné dobové poměry. Pan uč. Petr Štěpán představil svůj kytarový orchestr. Po skončení následovala zajímavá diskuze s občerstvením a vypadalo to, že se nikomu nechce jít domů.
  • Dva dny nato, ve čtvrtek 5.3., se konal koncert žáků hudebního oboru. Vystoupilo zde 21 žáků. To jsme ještě netušili, že tento koncert bude v letošním školním roce nejspíš poslední.
  • V okresním kole soutěže ZUŠ ČR, které se konalo v Kladně, slavila úspěch naše nadějná kytaristka Adéla Mikešová. Postoupila z prvního místa do Krajského kola. Soutěž je bohužel kvůli virové epidemii zrušená, doufáme, že za rok bude pokračovat.

MgA. Martin Fila

ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík