Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

ECHO ZUŠ - 1-20/21

29. 9. 2020

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č.10/2020, Martin Fila

ECHO ZUŠ

ZUŠ v době koronavirové

 Po dvouměsíční vynucené pauze jsme ZUŠ našim žákům otevřeli 11. května. Byl to krok do neznáma, ale nakonec se toto rozhodnutí vyplatilo. Výuka se postupně rozběhla a v červnu už se vyučovaly všechny obory. 

 Velkou ztrátou pro nás ale bylo zrušení dvou hlavních akcí sezóny. V dubnu se nemohl konat populární koncert rodičů, učitelů a žáků a v květnu odpadlo Jarní hraní v parku.

Co jsme museli oželet na jaře, vynahradili jsme si v závěru školního roku, kdy se podařilo uskutečnit hned dvě velké akce – koncert absolventů a vystoupení tanečního oboru spojené s rozlučkovým koncertem žáků naší nadějné učitelky Adélky Lukšíkové.

 Letošní absolventi hudebního oboru měli nelehký úkol dotáhnout během pár týdnů své rozpracované skladby a přivést je na koncertní pódium. Blížící se červnový závěrečný absolventský koncert na zámku vyhlíželi zejména vyučující absolventů s netrpělivostí a s nejistotou. Absolventský koncert je zároveň závěrečnou zkouškou a významnou zpětnou vazbou pedagogické práce. Samozřejmě jsme letos byli připravení přivřít oko při hodnocení vystoupení, ale k velkému překvapení zazněly lepší a vyrovnanější výkony než je obvyklé. Během večera byly provedeny skladby světových autorů (např. J. S. Bach, B. Bartók, C. Debussy, H. Fiocco, S. Rachmaninnov), i populární melodie z muzikálu A. L. Webera a mnoho dalších. Osvědčily se tak možnosti distanční výuky a nyní se nám tyto zkušenosti hodí.

 Druhou událostí byl rozlučkový koncert žáků Adély Lukšíkové, která se z rodinných důvodů přestěhovala do Brna. Jednotlivá hudební čísla byla prokládána vystoupeními baletek pod vedením paní učitelky Heleny Blagoevové. Upřímné nadšení a obrovské nasazení všech zúčastněných přispělo k vytvoření úžasné atmosféry, která se nesla celým večerem. Úspěšně jsme tak završili nelehký školní rok.

 O koronavirových prázdninách se u nás nelenilo a společně s technickými službami jsme vybudovali v přízemí školy krásnou novou třídu. V létě se dokončily veškeré detaily a teď už se zde vyučuje hra na flétnu, hra na kytaru a zpěv. Zároveň jsme rozšířili řady našich učitelů o nové kolegy z hudebního oboru, abychom mohli vyhovět stále vzrůstajícímu zájmu uchazečů.

Hru na trombón vyučuje pan Václav Kuděj, výuky zpěvu se ujal běloruský student HAMU Raman Hasymau a hru na kytaru převzala po Zdeňce Bryndové Lucie Mutaková.

Do letošního přijímacího řízení se opět přihlásilo přes 80 zájemců o studium na naší škole. Jakkoli jsme touto skutečností potěšeni, vyhovět můžeme každoročně zhruba polovině uchazečů. S paní starostkou jsme se rozhodli neustále opakující se problém řešit ihned a o prázdninách jsme v mimořádném termínu požádali MŠMT o navýšení maximální povolené kapacity školy na 400 žáků. Tato předem prohraná bitva byla nečekaně úspěšná - ministerstvo nám vyhovělo v plném rozsahu již od 1. 9. 2020.

 

MgA. Martin Fila

ředitel školy

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík