Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Echo ZUŠ

1. 11. 2018

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č. 11/2018, Martin Fila

Školní rok jsme zahájili novými webovými stránkami, které nám připravila paní Dana Heráňová. Velkou zásluhu na jejich podobě má paní Monika Žitníková, která nafotila jednotlivé obory. Výsledek předčil naše očekávání. 

Protože nám v loňském roce ministerstvo školství vyšlo vstříc s navýšením max. povolené kapacity, mohli jsme letos v přijímacím řízení přijmout mnohem více žáků. Z 82 přihlášených zájemců o studium bylo přijato 41 žáků do hudebního oboru, 12 žáků do tanečního oboru a 10 dětí do výtvarného oboru. Bohužel nevyšlo místo na všechny, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku a stále máme dost náhradníků, mezi které jsme byli bohužel nuceni zařadit i naše nynější velmi nadané žáky, kteří by rádi studovali druhý obor. V přijímacím řízení mají přednost přestupující z jiných ZUŠ a následně děti ve věku 5-7 let. Ke 30. září je kapacita školy zcela naplněna.

S navýšením počtu studujících bylo nutné přijmout nové učitele. Od září máme novou paní uč. akordeonu Zuzanu Haraštovou, absolventku VŠMU v Bratislavě. Výuku hry na trubku se ujal pan Josef Matějka, sólo trumpetista orchestru armády ČR. Nově u nás vyučuje zpěv Nela Skarková, která studuje pražskou AMU. Velkou radost nám do školy přinesla paní Soňa Macháčková, ředitelka lidické mateřské školy a sbormistryně kladenského ženského sboru Smetana, která přijala nabídku vést školní pěvecký sbor. Sbor se představí s naším orchestrem při rozsvícení vánočního stromu 30. listopadu v Buštěhradě.

Ve výtvarném oboru jsme zavedli každotýdenní soutěž, nejlepší práce jsou vystaveny v prvním patře na chodbě.

Díky otevření třídy v Brandýsku a zavedení individuálního studijního plánu pro dojíždějící, se podařilo zařadit téměř všechny žáky hudebního oboru do hudební nauky. Orchestr a pěvecký sbor jsme rozšířili o další dva soubory. V Brandýsku začal pracovat pod vedením Lenky Musilové flétnový soubor a v Buštěhradě právě vzniká kytarový soubor pana učitele Petra Štěpána.

Při úklidu začátkem školního roku došlo k objevu fotografie z r. 1940 na které je zachycena Městská hudební škola v Buštěhradě. Tato fotografie dokládá působení hudební školy v Buštěhradě již za války. Na snímku je přes 70 žáků, takže evidentně nebyly pokusy o její založení neúspěšné, jak se doposud uvádělo. Prosíme pamětníky, aby se ozvali pokud na fotografii poznají někoho ze svých blízkých či známých.

 

MgA. Martin Fila – ředitel školy

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík