Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

MgA. Martin Fila

Předměty: klavír

E-mail: reditel@zusbustehrad.cz

Klavírista Martin Fila,rodák z Olomouce,je žákem Jany Špaňhelové na kroměřížské konzervatoři. Následně studoval na Hudební fakultě AMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské, studia zakončil provedením Dvořákova Klavírního koncertu g moll. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. V roce 1994 se stal laureátem Karlovarské mezinárodní klavírní soutěže a North London Festival Competition. Na mistrovských klavírních kurzech u Klause Helwiga v roce 1998  byl vybrán mezi nejlepší účastníky kurzů a vystoupil na závěrečném koncertě vysílaném živě německým rozhlasem.
Martin Fila se věnuje jak sólové hře, kde se ve svém repertoáru zaměřuje především na díla romantismu  a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních. Je členem Tria 75, které roku 2004 spoluzakládal s houslistou Jiřím Partykou a violoncellistou Janem Kellerem, a souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii.

V roce 2002 doprovázel v rámci soutěže Pražského jara vítěznou klarinetistku Kateřinu Váchovou a fagotistu Tomáše Františe. Roku 2008 na tomto festivalu hostoval s klarinetistou Janem Machem v dopoledním matiné a v roce 2013 se zde představil v recitálu s flétnistkou Žofií Vokálkovou. Na soutěži Pražského jara bývá pravidelně také oficiálním klavírním doprovazečem.

Jako vyhledávaný komorní partner natočil během posledních let debutová CD s houslisty Vlastimilem Kobrlem, Tomášem Vinklátem, dále s klarinetisty Kateřinou Váchovou a s Milanem Řeřichou. Vystupoval a nahrával s významnými hudebníky, například s Denisem Bouriakovem, Sami Junnonenem, Jiřím Válkem, Leošem Čepickým, Janem Talichem, Žofií Vokálkovou, Petrem Nouzovským, Alžbětou Vlčkovou, Vilémem Veverkou, Petrem Riesem a dalšími.

Jako sólista s předními českými orchestry přednesl klavírní koncerty Čajkovského, Griega, Dvořáka a Martinů. Byl hostem v komorních cyklech České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Essen, FOK. Slyšeli ho posluchači v Německu, Švýcarsku, Polsku, Belgii, Slovensku, Francii, Španělsku, Anglii, Jižní Koreji, Japonsku a Tchajwanu.

V roce 2015 přednášel na National Taiwan University na téma Musician and Business. Každoročně zasedá jako předseda poroty českého kola mezinárodní soutěže Jugend musiziert. Od roku 2005 je odborným asistentem na AMU v Praze. V roce 2017 se stává ředitelem ZUŠ v Buštěhradě.

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík