Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

MgA. Martin Fila

Předměty: klavír

E-mail: reditel@zusbustehrad.cz

Klavírista Martin Fila, rodák z Olomouce, je žákem Jany Špaňhelové na kroměřížské konzervatoři. Následně studoval na Hudební fakultě AMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské, studia zakončil v roce 2001 recitálem a provedením Dvořákova Klavírního koncertu g moll. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. V roce 1994 se stal laureátem Karlovarské mezinárodní klavírní soutěže a North London Festival Competition. Na mistrovských klavírních kurzech v Berlíně u Klause Helwiga v roce 1998,  byl vybrán mezi nejlepší účastníky kurzů a vystoupil na závěrečném koncertě vysílaném živě německým rozhlasem Klassik Radio Berlin.
Martin Fila se věnuje jak sólové hře, kde se ve svém repertoáru zaměřuje především na díla romantismu a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních. Je členem Tria 75, které roku 2004 spoluzakládal s houslistou Jiřím Partykou a violoncellistou Janem Kellerem, a souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii.

V rámci soutěže Pražského jara doprovázel vítěznou klarinetistku Kateřinu Váchovou a fagotistu Tomáše Františe. V roce 2008 na tomto festivalu hostoval s klarinetistou Janem Machem v dopoledním matiné. V roce 2013 se na Pražském jaru představil i sólově (M. Ravel) na společném recitálu s flétnistkou Žofií Vokálkovou. Na soutěži Pražského jara bývá také pravidelně oficiálním klavírním doprovazečem.

Jako vyhledávaný komorní partner natočil během posledních let debutová CD s houslisty Vlastimilem Kobrlem, Tomášem Vinklátem, dále s klarinetisty Kateřinou Váchovou a s Milanem Řeřichou. Vystupoval a nahrával s významnými hudebníky, například s Denisem Bouriakovem, Sami Junnonenem, Jiřím Válkem, Leošem Čepickým, Janem Talichem, Žofií Vokálkovou, se Stamicovým kvartetem, s Clarinet Factory a Alanem Vitoušem, Hannah Ester Minutillo, Petrem Nouzovským, Alžbětou Vlčkovou, Vilémem Veverkou, Petrem Riesem a dalšími. V roce 2017 natočil se Soňou Červenou pro Radioservis melodram Kuchyňskou Revue od Bohuslava Martinů. 

Jako sólista s předními českými orchestry přednesl klavírní koncerty Čajkovského, Griega, Dvořáka a Martinů. Na festivalu Pražské premiéry byl v roce 2010 sólistou Pražské komorní filharmonie v Rudolfinu. Hostoval v komorních cyklech České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Essen, FOK. Slyšeli ho posluchači v Německu, Švýcarsku, Polsku, Belgii, Slovensku, Francii, Španělsku, Anglii, Jižní Koreji, Japonsku a Tchajwanu.

Spolupracoval s významnými českými režiséry jako jsou Jiří Menzel (Donšajni) a Jan Svěrák (Tmavomodrý svět).

V roce 2015 přednášel na National Taiwan University na téma Musician and Business. Každoročně zasedá jako předseda poroty českého kola mezinárodní soutěže Jugend musiziert. V letech 2005 - 2019 působil jako odborný asistent na AMU v Praze. V roce 2017 se stává ředitelem ZUŠ v Buštěhradě.

 

« Pavel Mucha DiS.
klavír

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík