Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Výtvarná soutěž

ZUŠ Buštěhrad vyhlašuje 1. ročník „Výtvarné soutěže velkovévodkyně Toskánské“ na téma „Štěstí očima dětí“.

Kontakt

Další informace k soutěži na e-mailové adrese: soutez@zusbustehrad.cz

Harmonogram soutěže

 • Vyhlášení soutěže: 16. 1. 2023
 • Uzávěrka přihlášených prací (nejpozdější doručení do Informačního centra Buštěhrad poštou nebo osobně): 25. 4. 2023
 • Příprava pro hodnocení: 26. 4. 2023 - 2. 5. 2023
 • Hodnocení prací: 3. 5. 2023 - 26. 5. 2023
 • Zveřejnění výsledků soutěže na stránkách ZUŠ Buštěhrad a výstava oceněných prací: 30. 5. 2023
 • Slavnostní předání cen: 2. 6. 2023

Výsledky 1. ročníku

I. kategorie 
 1. místo Tereza Pelantová
 2. místo Ghea Puthsomavtey
 3. místo Adam Hattab
II. kategorie 
 1. místo Jan Krušek
 2. místo Markéta Bakulová, Šimon Habáň
 3. místo Ema Gansdorferová
 
III. kategorie 
 1. místo Sofie Golovnia
 2. místo Anežka Debroise
 3. místo Marie Mišková
 

O soutěži

Výtvarná soutěž vznikla na základě propojení aktivit ZUŠ a rodičů dětí z města Buštěhrad. V době pandemie koronaviru byla na webových stránkách ZUŠ Buštěhrad vystavována výtvarná díla dětí v galerii Korona, která vznikla během distanční výuky. Výtvarná díla byla tak zpřístupněna širší veřejnosti než bývá obvyklé v době klasické výuky. Tato možnost zpřístupnění bude využita vystavením vítězných prací dětí, které se zúčastní soutěže, tedy nejenom ze školy ZUŠ Buštěhrad, ale i ze ZŠ Oty Pavla Buštěhrad.

Výtvarná soutěž je nazvána podle Anny Marie Františky, princezny Sasko-Lauenburské, hraběnky z Neuburgu a velkovévodkyně Toskánské, která patřila k nejvýraznějším osobnostem severočeské a středočeské historie první poloviny 18. století. Tato velmi významná žena-mecenáška barokní doby podporovala výstavbu na svých panstvích, měla vlastní stavitele, sochaře nebo malíře. Pro Buštěhrad měla velký význam, protože zde započala v roce 1699 budovat podle projektu Jindřicha Kleingenleitnera nový zámek.

Jak z předchozích řádek vyplývá, v minulosti v Buštěhradě žilo a stále žije hodně umělců. Touto soutěží bychom chtěli navázat na tradici umělců, propojit obě skupiny, a děti tak motivovat k další výtvarné činnosti. 

Prvního ročníku výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku odpovídající 1. až 9. třídě základní školy, které navštěvují školy ZUŠ Buštěhrad nebo ZŠ Oty Pavla Buštěhrad.

Všechna díla, která budou přihlášena do soutěže, budou zařazena do kategorií podle věku dítěte. Výtvarná díla budou hodnocena odbornou komisí a díla s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii budou oceněna a vystavena ve Velkém sále ZUŠ Buštěhrad. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v kostele Povýšení svatého Kříže v Buštěhradě na Noci kostelů 2. června 2023.

Na návrhu soutěže, postupném vývoji a přípravě se podílela velká řada lidí zejména z organizačního výboru a z odborné komise. Dále spousta dalších lidí, které ani není možné na tomto místě vyjmenovat. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za nezištnou pomoc.

Organizační výbor v roce 2023

 • Dr. Ing. Chumchalová Jana
 • MgA. Fila Martin
 • Mgr. et Mgr. Doležalová Helena
 • akad. mal. Fleischmannová Galina
 • Pergl Jaroslav
 • Servusová Hedvika
 • Šenová Veronika, Dipl. um.

Odborná porota v roce 2023

 • MgA. Al-Ali Matěj
 • Mgr. Akad. Mal. Fiala Michal
 • Akad. Mal. Kaiserová Renáta
 • Ries Pavel Přemysl
 • Servusová Hedvika
 

 

Ke stažení

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík