Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Zápis do ZUŠ

Zápis do naší školy probíhá elektronicky přes www.izus.cz 

Uzávěrka přihlášek je 1. 6. 2019, talentové zkoušky proběhnou 10., 11., a 12. června 2019.

Podmínky přijetí do přípravek

hudební obor
 • intonace (píseň) 
 • rytmus (vytleskání zadaného rytmu)
výtvarný obor
 • držení psacího náčiní
 • rozeznání barev
 • smysl pro plochu
taneční obor
 • zdravý růst dítěte
 • smysl pro rytmus v rámci hudby
 • pohybové schopnosti

Žák je přijat do přípravného ročníku, který trvá:

 • PHV-1 pro děti 5 leté - 1 rok (pouze hudební nauka)

 • PHV-2 pro děti 6 leté - 1 rok (hudební nauka+hra na nástroj)

 • Přípravka výtvarného oboru (PVV) trvá 1-2 roky (do 7 let žáka)

 • Přípravka tanečního oboru (PTV) trvá 1-2 roky (do 7 let žáka)

Po absolvování přípravek postupují žáci po úspěšném vykonání přijímací zkoušky do 1. ročníku příslušného oboru.

Žák může být přijat do hudebního oboru, i když je starší 7 let, jen v případě, že prokáže nadání na hudební nástroj nebo zpěv. Tato zásada platí pro všechny obory.

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík