Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Rekonstrukce ZUŠ

 

V prosinci 2022 jsme šťastně zkolaudovali zrekonstruovanou budovu naší ZUŠky. Již v roce 2020 jsme měli hotový projekt, jeho realizaci jsme však považovali spíše za utopii, v té době nebyl k dispozici žádný dotační titul na budovy ZUŠ. Posléze se však objevila dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov z MMR, kterou jsme využili. Rekonstrukce začala v roce 2021 a skončila v listopadu 2022. Autorem studie a projektu pro SP je Ing. arch. Pavel Geier, prováděcí projekt vypracovala ing. arch. Nikol Kouřimská. Zhotovitelem stavby byla firma INVESSALES, s. r. o. z Příbrami. Náklady akce byly 11 760 992,- Kč bez DPH, což je 14 230 780,- včetně DPH. Dotace činila 6,7 mil. Kč.

Základní umělecká škola Buštěhrad sídlí v krásné raně barokní budově bývalé správy panství (dříve zvané též zámeček), pocházející ze 17. století. Je dokonce starší, než náš zámek. Přestože se jedná o jednu z nejstarších zachovalých historických budov ve městě, kupodivu není památkově chráněna. Budova měla velké štěstí - poté, co se ve 2. polovině 20. století nacházela ve velmi neutěšeném stavu, se dokonce se uvažovalo o její demolici. Naštěstí někoho napadlo raději ji využít pro tehdejší Lidovou školu umění, takže byla na začátku 80. let rekonstruována, i když podle dobových zvyklostí (tedy s použitím železobetonu, kabřincových dlaždic a prefabrikovaných zárubní a dveří). Kromě drobných oprav (např. střechy či nátěru fasád) do ní od té doby víceméně nebylo investováno.

V letech 2015 - 2021 jsme investovali spoustu financí do budov naší ZŠ a MŠ, budova ZUŠ byla však stále opomíjenou Popelkou. Bylo potřeba provést jednak odvlhčení zdiva, jednak mírně upravit dispozici budovy tak, aby více vyhovovala současným provozním požadavkům, opravit fasádu, a v neposlední řadě se architekti museli popasovat s vestavbou do podkroví a přístupem do ní. Budova byla nejprve odkopána zvnějšku na straně, kde byla zapuštěna do terénu, což proti vlhkosti velmi pomohlo. Ukázalo se, že byla zřejmě v době výstavby hasičárny zasypána hlínou a sutí bez jakýchkoliv izolací proti zemní vlhkosti, což mělo zničující důsledky (minulý pan ředitel Bednář léta bojoval s plísní a obával se, aby mu hygiena školu nezavřela). V další etapě začalo v zadní části budovy vyrůstat nové vřetenové schodiště, čímž jsme získali pohodlný přístup do podkroví. Doposud se do něj dalo dostat pouze nevelkým poklopem ve stropě. Jakmile bylo schodiště funkční, mohlo se vybourat železobetonové schodiště z 80. let, což umožnilo rehabilitovat krásnou vstupní síň v přízemí, klenutou barokní valenou klenbou s lunetami. V 1. patře vznikla nová hala a ředitelna, a v podkroví, které bylo osvětleno novými střešními okny, byl vytvořen velkorysý prostor pro výuku výtvarného oboru, a rovněž pro zkoušky orchestrů a pořádání koncertů a výstav. Součástí je hygienické zázemí a kuchyňka. Prostor má navíc velmi dobrou akustiku. Přestože budova není památkově chráněná, postupovali jsme citlivě a tak, abychom jí navrátili její historické hodnoty – nová dřevěná okna a dveře jsou kopiemi historických výplní, v přízemí jsme použili ruční cihelnou dlažbu, fasádu jsme pojali rovněž v historickém stylu. Památkáři, kteří se k této stavbě oficiálně nevyjadřovali, byli nadšeni, že se k „nechráněné“ budově chováme lépe, než někteří jiní stavebníci k budovám památkově chráněným. Pamětní deska Oty Pavla se přesunula na bývalý dům rodiny Popperových, kde má její umístění větší logiku. Rekonstrukce byla pojata spíše úsporně (například stávající hygienické zázemí zatím zůstalo tak, jak je, a jeho obnova proběhne až v další etapě).

Za město měla stavbu na starost naše projektová manažerka ing. Renáta Ježková, stavební dozor prováděl ing. Marek Košatka, a spoustu práce a osobního nasazení stavbě věnoval také pan ředitel MgA. Martin Fila. Z výsledku máme velikou radost a děkujeme učitelům, žákům ZUŠ i jejich rodičům za trpělivost během rekonstrukce.

 


Datum publikování: 30. 1. 2023

Autor článku: Ing. Arch. Daniela Javorčeková - starostka města

Autor fotografií: Monika Žitníková

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík