Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Novinky v ZUŠce

Výuka v pátek 25. 9.

Naše škola se nepřipojí k doporučenému ředitelskému volnu, výuka bude probíhat beze změn.

 

23. 9. 2020

 

Aktuální informace k provozu školy

Od 18. září platí ve všech prostorách školy povinnost nosit roušky. Prosíme rodiče, aby do školy vstupovali jen v nejnutnějších případech. Pokud si žák roušku zapomene, rádi mu ji bezplatně poskytneme. Žáci studia hry na dechové nástroje, studia zpěvu a tance mít roušky nemusí. 

Děkujeme.

 

 

Aktuální informace z MŠMT s platností od 18. 9. od 00:00 hod.

 Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest. 

 

 

18. 9. 2020

 

Rozvrhy hodin kolektivní výuky

https://www.zusbustehrad.cz/rozvrh/

 

 

19. 8. 2020

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík