Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

ECHO ZUŠ 3-2021/2022

22. 12. 2021

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č. 1/2022, Martin Kosa

Echo ZUŠ

Rozhovor s Martinem Filou

ředitelem školy

 

- Ahoj Martine, tento krátký rozhovor vzniká v době adventu, kdy ve vaší škole vrcholí přípravy na vánoční koncerty a další akce, můžeš čtenářům nastínit, co všechno chystáte?

 

Čeká nás teď několik koncertů, první bude 16. 12. na zámku a pak 22. 12. v buštěhradské Sokolovně. 18. ledna budou mít samostatný večer naše baletky. Většinu koncertů vysíláme živě a záznam je uložený v naší webové KONCERTNÍ SÍNI, takže nás mohou sledovat i ti, kteří z různých důvodů nemohou přijít. Novinkou je promítání našich koncertů v DPS Buštěhrad. Snažíme se seniorům vystoupení žáků zprostředkovat hned následující den dopoledne, aby měli čerstvý zážitek. Před epidemií jsme v DPS pořádali vystoupení našich žáků pravidelně „ naživo “, ale dnes jsou tyto akce pozastaveny. 

 

Město plánuje opravit budovu školy. Byl už i vybrán dodavatel. Poodhalíš detaily?

Jsem moc rád, že se našla podpora pro revitalizaci budovy. Když jsem v létě v roce 2017 nastoupil do ZUŠ, tak jsme se v podstatě okamžitě sešli se zastupiteli Buštěhradu a projednali mé vize a srovnali je s možnostmi města. Zazněl i nápad přestěhovat školu do východního křídla zámku, což by vůbec nebylo špatné, ale velká finanční náročnost to vylučovala. Rozhodli jsme se tedy pro opravu stávající budovy. Díky již tehdy prozíravě připravenému projektu a vyřízenému stavebnímu povolení se městu v červnu 2021 podařilo získat účelovou dotaci 6.5 mil korun na rekonstrukci budovy. Protože počet žáků v naší ZUŠ rok od roku roste, zahrnuli jsme do projektu i zobytnění krásné velké půdy. Získáme tak pro žáky multifunkční prostor, který budou využívat všechny umělecké obory. Celá budova zásadně „ prokoukne “ novou fasádou, budou vyměněna nevyhovující okna. Vzniknou také 3 nové třídy a dalších úprav je celá řada. Rád bych zde ještě podtrhl naši vděčnost za podporu ze strany města i Technických služeb, které nám pomáhají při zajišťování chodu školy. Takovéto osvícené podpoře se totiž netěší každá ZUŠ v regionu, v zemi. Díky ní, jakož i díky neutuchajícímu entuziasmu mých kolegyň a kolegů učitelů může naše škola skvěle fungovat. 

 

- Buštěhradská ZUŠka se rozšiřuje o nové pobočky, počty žáků rostou, dochází tím pádem i k růstu investic. Jak vlastně taková ZUŠka reálně funguje?

Ano, za poslední 4 roky jsme se značně rozrostli. Z původních 2 poboček máme dnes poboček 5 a maximální povolená kapacita našich žáků vystoupala z 256 na rovných 400. Přijali jsme 11 nových učitelů. Dále jsme otevřeli nové studijní obory jako hru na trombon, trubku, lesní roh, baskytaru nebo violoncello. V roce 2017 nebyl v ZUŠ jediný hudební soubor, dnes máme 2 orchestry, 1 pěvecký sbor, 1 kytarový orchestr, 1 flétnový soubor a v září u nás vznikla rocková kapela The Rox. Všichni naši žáci hudebního oboru mají k dispozici školní hudební nástroje. Zastavme se ještě u klavírů, které v poslední době vzbudily zájem veřejnosti a které nezbytně potřebujeme v každé třídě hudebního oboru. Klavíry v naší ZUŠ jsou velmi staré, některé až 100 let, a pomalu, ale jistě dosluhují. Proto jsme oslovili odborníka na danou problematiku, pana Macharta, který je v ČR na klavíry bezesporu tím nejlepším (v jeho péči jsou nástroje na Pražském jaru nebo na pražské HAMU; pozn. redakce), aby nástroje posoudil, vypočítal náklady na jejich renovaci a doporučil nám všechna dostupná či alternativní řešení. Odhad ceny opravy jednoho nástroje byl 150 – 200 tisíc korun s tím, že v klavírech by bylo nutné vyměnit v podstatě úplně všechno. Doporučil proto rovnou pořízení nového školního křídla GB1 od firmy Yamaha, které je za 265 tisíc, tedy za polovinu běžné ceny. Nejedná se prosím o koncertní nástroj, to by byla minimální cena 750 tisíc, v našem případě jde o malé křídlo pro výuku. Pro srovnání raději ještě doplním, že skutečně dobrý koncertní klavír stojí 3 - 7 milionů korun, což je zcela mimo naše možnosti. Dalším kritériem, které přispělo k našemu rozhodnutí, je momentálně vysoká inflace, která, jak vidíme denně z médií, dál roste a šetření na „lepší časy“ by tak nemuselo dopadnout dobře. A v neposlední řadě rozhodla i vytíženost: u našich klavírů se ve třídách momentálně střídá 111 klavíristů, k čemuž ještě další žáky hrající na jiné hudební nástroje na klavírech doprovázejí jejich učitelé. 

 

- Jak je to s financováním těchto nákupů? Z jakých zdrojů vlastně škola platí třeba nový klavír? 

 

Odpovím nejdříve na to, jak vlastně funguje hospodářský model ZUŠ.

Z ministerstva školství čerpáme prostředky na platy zaměstnanců. Město nám coby své příspěvkové organizaci, podobně jako ZŠ a MŠ Buštěhrad, hradí náklady na provozní výdaje v rámci tzv. neinvestičního příspěvku, což jsou peníze, s nimiž nakládat jinak nesmíme. Dále je tu tzv. investiční příspěvek od zřizovatele, v jehož rámci by nám město mohlo peníze na náš účet převést a my bychom z nich klavíry a jiné hudební nástroje pořizovat mohli. Takovýto investiční příspěvek jsme ovšem za mého vedení od města nikdy nečerpali a nadále nečerpáme. A pak jsou zde peníze, které nám rodiče žáků platí jako školné, které si ukládáme a vytváříme z nich finanční rezervy. A právě ty jsou oním zdrojem, na který se ptáš ve své otázce, odkud bereme peníze na klavíry. Nejedná se tedy o veřejné prostředky od našeho zřizovatele, potažmo od kraje či státu, ale o naše vlastní rezervy. Ani s těmito penězi však nemůžeme nakládat zcela libovolně. Pokud si jako příspěvková organizace chceme pořídit jakýkoli majetek v hodnotě nad 40t., nákup vždy musí schválit náš zřizovatel, tedy Město Buštěhrad. A to i přesto, že si na něj sami šetříme ze školného. Naše rozhodnutí jde tedy ruku v ruce s rozhodnutím našeho zřizovatele. Osobně jsem přesvědčen, že využití financí na kvalitnější vzdělání našich dětí jsou tou nejlepší investici do budoucna. ZUŠ je škola, nikoli zájmový kroužek nebo spolek. Má své povinnosti vůči veřejnosti i vůči místu, v němž působí. Proto je dobře, že se vyvíjí, je moderní a poskytuje tak dětem to nejlepší pro jejich osobní i umělecký rozvoj.

 

Jak pokračuje Kruh přátel hudby, který ZUŠ Buštěhrad založila společně s městskou knihovnou? Na jaké programy vážné hudby se u nás můžeme těšit?

Po dvouleté odmlce z důvodu pandemie znovu chystáme cyklus šesti koncertů. Hned ten zahajovací, 15. března bude pozoruhodný, neboť jsme jej svěřili flétnistce Žofii Vokálkové a harfistce Zbyňce Šolcové. Harfa zazní i 26. dubna na společném koncertě studentů HAMU a žáků naší ZUŠ v rámci partnerské smlouvy o spolupráci mezi ZUŠ Buštěhrad a pražskou HAMU. Ve čtvrtek 9. června k nám zavítá jeden z nejlepších současných českých klavíristů Marek Kozák, který u nás povede odpolední mistrovské kurzy pro žáky, a večer si jej poslechneme na jeho klavírním recitálu. Na podzim nebude chybět oblíbený koncertní program Sousedé sousedům a další pozoruhodné recitály. Na prvním z nich se představí náš pan učitel a akordeonový virtuos Server Abkerimov, a dále u nás vystoupí hráč na bicí Ladislav Bilan z Listiny mladých Nadace Českého hudebního fondu, který pro nadcházející sezonu Kruhu přátel hudby Buštěhrad v roce 2022 poskytuje dotaci ve výši 13 tisíc korun. 

 

 

Jak život školy a jejich žáků ovlivnila pandemie? Víte něco o tom, jak situaci zvládají Vaši kolegové a jejich žáci jinde?

Situace byla všude jiná, záleželo na přístupu ředitelů, možnostech v místě každé ze škol, a také na schopnostech učitelů. Z některých mých kolegů se například stali skuteční odborníci při práci s počítačem. U nás se učilo, co to šlo, vlastně jsme školu nezavírali ani v květnu 2020, kdy nám to bylo doporučováno. Nejhůře byl zasažen taneční obor, kde je dálková výuka velmi obtížná. Uvedu ale i jeden kuriózní moment. Jedna z našich žákyň, která u nás studovala hudební přípravku a balet, se s rodiči v průběhu školního roku přestěhovala do Libanonu. Díky on-line výuce však pokračovala ve studiu i ze zahraničí a celý ročník v Bejrútu zdárně dokončila.

 

Jak je vidět, nezastaví Vás ani pandemie. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru při rekonstrukci!

 

Děkuji.

 

Martin Kosa

 

 

 

 

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík