Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Echo Zuš

1. 9. 2018

Zdroj: Buštěhradský zpravodaj č. 9/2018, Martin Fila, ředitel školy

Ohlédnutí   

 Blíží se konec prázdnin a nastal okamžik k zamyšlení nad uplynulým školním rokem. Chci nejprve poděkovat mým kolegům ve škole za pomoc při vytváření nové koncepce školy a zavedení změn. Jejich rady a nápady nám všem mnohdy usnadnily práci. První velkou změnou byl přechod z papírové dokumentace na elektronickou. Přestože tato novinka nebyla povinná, všichni se se zaujetím vrhli do práce v novém elektronickém systému iZuš. Paní učitelka Eva Čechová si dokonce koupila notebook i domů a přihlásila se do kurzu práce na PC. Obětavost našich učitelů se projevila při pořádání okresního kola soutěže, kdy se přihlásilo téměř 90 účastníků a bylo nutné organizačně stihnout všechny soutěžní kategorie v jediném dni. Tento nejvypjatější moment jsme zvládli hladce. Jsem rád, že se někteří rodiče svými připomínkami a podněty aktivně podílí na provozu školy. Díky patří našemu zřizovateli, městu Buštěhrad, od něhož máme nebývalou podporu. 

 V naší škole se plánovalo mnoho akcí a změn, které se nám povedlo během školního roku realizovat. Rád bych nejdůležitější momenty připomněl.

Srpen

 • nová koncepce IT technologií navržená a zrealizovaná panem Ivanem Heráňem (údržba školní sítě, Internet od Klfree.net zdarma, Wi-fi pro rodiče a žáky, zrušení pěti zbytečných telefonních linek, přechod na internetový telefon) 
 •  školení iZuš/ příprava přechodu na elektronickou dokumentaci
 •  zrušení odběru všelijakých papírových novin a časopisů
 • přestěhování ředitelny do I. patra
 • nejnutnější opravy uvnitř budovy
 • z důvodu velkého počtu přijatých žáků podána žádost na MŠMT o navýšení max. kapacity školy

Září

 •  zakládáme orchestr a sbor
 •   rozšířujeme výuku o hru na trubku
 • kupujeme kávovar
 • výuka tanečního oboru se přesouvá do krásného a mnohem vhodnějšího zámeckého sálu, zakoupili jsme baletizol (podložka na podlahu) a baletní tyč
 • využíváme spolkovou místnost na zámku jako učebnu
 • zakládáme novou rubriku Echo ZUŠ do BZ

Říjen

 • společně s panem Martinem Kosou zakládáme Kruh přátel hudby, který se za podpory města prezentoval zahajovacím koncertem “Sousedé sousedům” 3.říjnave zcela zaplněnémzámeckém sále
 • ministerstvo školství vyhovělo naší žádosti a navýšili jsme maximální povolenou kapacitu školy z 256 na 308 žáků
 • první koncert žáků v zámeckém sále

Listopad

 • rozsvícení svánočního stromu na nádvoří zámku v Buštěhradě, kde poprvé vystoupil náš orchestr a sbor
 • druhý koncert žáků s výstavou prací výtvarného oboru
 • odpolední koncert pro DPS

Prosinec

 •   zakoupili jsme nové hudební nástroje, které využijeme v orchestru
 •  vánoční koncert žáků na zámku, vystoupil zde opět náš nový orchestr a sbor

Leden 2018

 •  9.1. novoroční představení tanečního oddělení paní uč. Heleny Blagoevové
 • pořízení projektoru, plátna a zatemňujících rolet do učebny výtvarného oboru
 • dne 11.1. jsme s paní starostkou Ing. Arch. Danielou Javorčekovou podepsali spolupráci s hudební fakultou AMU v Praze. Studenti fakulty vystupují společně s našimi žáky na koncertech buštěhradského Kruhu přátel hudby. Pan děkan prof. Vlastimil Mareš navrhl zařadit jejich vystupování v Buštěhradě do studijního programu AMU.
 • 18.1. setkání a přehrávka žáků poboček v sále školy

Únor

 • ve druhém pololetí rozšiřujeme školu o další dva obory, vyučuje se hra na pozoun a violoncello. Přijímáme dvě nové paní učitelky.
 • logo školy (oslovili jsme renomovanéhobuštěhradského grafika Michala Cihláře aby nám navrhl logo školy, které využíváme k propagaci)
 • 15.2. Předsoutěžní koncert žáků na zámku
 •  19.2. pořádáme okresní kolo soutěže ZUŠ ČR obor zpěv

Březen

 • v předvelikonočním čase jsme opět zahráli babičkám a dědečkům v DPS  
 • 27.3. koncert KPH se studenty hudební fakulty AMU

Duben

 • 19.4. koncert žáků na zámku
 • 24.4. koncert KPH, vystoupili studenti hudební fakulty AMU v rámci přípravy na soutěž Pražského jara a žáci ZUŠ

Květen

 • saxofonista Vít Novák ze třídy PetraVaňka zvítězil 4.5. v celostátním kole soutěže ZUŠ ČR. 
 • Jarní hraní v parku  v sobotu 12. května v 15 hodin jsme pořádali v zámecké zahradě odpolední setkání orchestrů ZUŠ. Přijeli hostovat orchestry Aulodia a Hudba z Marsu ze ZUŠ Jižní Město a vystoupili společně s naším orchestrem a sborem. Velká účastposluchačů nás vybízí k založení nové a hezké tradice 
 • 24. května se konal na zámku koncert žáků našich poboček z Brandýsku a Hřebče.

Červen

 • přijímací talentové zkoušky
 • 14.6. koncert žáků
 • 19.6. závěrečné vystoupení tanečního oddělení s výstavou prací výtvarného oboru
 • 21.6. absolventský koncert žáků hudebního oboru

Srpen

 • příprava nových webových stránek, které nám vytvořila paní Dana Heráňová, stránky spustíme v září

 

MgA. Martin Fila

ředitel školy

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík