Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Mgr. Josef Matějka

Předměty: trubka, lesní roh a zobcová flétna

E-mail: matejka@zusbustehrad.cz

 • Mgr. Josef Matějka studoval na Státní konzervatoři Praha hru na trubku, kde absolvoval v roce 1987 ve třídě prof. Františka Bílka
 • poté pokračoval ve studiu hry na trubku na hudební fakultě AMU v Praze u prof. Vladimíra Rejlka 
 • v roce 1992 - absolutorium u prof. Václava Junka 
 • v letech 1986 - 1997 zastával pozici 1. trumpetisty ve Státní opeře Praha
 • od roku 1997 do současnosti působí v Ústřední hudbě Armády České republiky jako sólista a také vedoucí skupiny
 • během let 2000 - 2002 vyučoval v ZUŠ Stochov hru na zobcovou flétnu a lesní roh
 • je dlouholetým členem komorního žesťového souboru Brass Five, kde se kromě koncertování věnuje také transkripcím skladeb a jejich aranžováním
 • dlouholetá praxe v symfonických, komorních, tanečních a dechových orchestrech
 • natáčení hudby různých žánrů (klasické, filmové) s Českým národním symfonickým orchestrem aj.
 • aktivní koncertní činnost v českých i zahraničních koncertních sálech
 • od roku 2018 působí v ZUŠ Buštěhrad, kde vyučuje hru na trubku lesní roh a na zobcovou flétnu
 

« Mgr. Lenka Filová
zobcová flétna, hoboj
Václav Kuděj DiS. »
trombon, zobcová flétna

 

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík