Základní umělecká škola Buštěhrad

Tel.: +420 312 250 355
info@zusbustehrad.cz

ZUŠ Buštěhrad - úvodní stránka

 

Podmínky pro přihlášení do soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit děti navštěvující ZUŠ Buštěhrad nebo ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. Každý autor může přihlásit pouze jedno výtvarné dílo, které spadá do následující techniky - malba, kresba, grafika (počítačová), fotografie a kombinovaná technika.

Práce musí mít na zadní straně nalepen štítek, kde bude napsáno jméno a příjmení autora, věk, ročník, soutěžní kategorie a název školy.

Spolu s prací se odevzdává vyplněná přihláška. Při odevzdání více prací najednou za skupinu dětí je doporučeno vyplnit skupinovou přihlášku podle kategorie.

Přihlášením do soutěže uděluje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním údajů v přihlášce pro potřeby soutěže a výstavy práce na veřejném místě po dobu trvání výstavy vybraných vítězných prací soutěže.

Práce s vyplněnou přihláškou můžete

  • odevzdat osobně v Informačním centru Buštěhrad

nebo

  • zaslat do 25. 4. 2023 na adresu:
    Informační centrum Buštěhrad,
    Revoluční 1,
    273 43 Buštěhrad
    v obálce označené názvem „Výtvarná soutěž 2023“.

Ke stažení

© ZUŠ Buštěhrad | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík